Samenwerking met Webmind

Werkwijze
Om het project helder en overzichtelijk te houden hanteert Webmind bv een gefaseerde aanpak waarbij het traject in verschillende fasen wordt opgesplitst.


Vooronderzoek
In deze fase wordt met behulp van een uitgebreid vooronderzoek inzage verkregen in het concept, doelstelling(en) en doelgroep(en). De bevindingen van dit vooronderzoek worden geanalyseerd en vastgelegd in een projectbeschrijving. Op basis van deze projectbeschrijving wordt een voorstel aan u voorgelegd. Hierin wordt duidelijk afgebakend welke werkzaamheden binnen het project vallen en wat de benodigde investering is.

Functioneel ontwerp
Het functioneel ontwerp is een tot in detail uitgewerkte blauwdruk van de te ontwikkelen applicatie. In dit document staat exact beschreven welke gekoppelde functies en inhoud de applicatie zal bevatten. Het functioneel ontwerp dient tevens als basis voor het technisch ontwerp en vormgeving en wordt met behulp van UML (Unified Modelling Language) gerealiseerd. Indien er in deze fase nog zaken naar voren komen die niet in de projectomschrijving beschreven staan, worden deze apart begroot en aan de opdrachtgever voorgelegd.

Technisch ontwerp
Het technisch ontwerp is een gedetailleerde beschrijving van de technische specificaties van de te ontwikkelen applicatie. In dit document wordt aangegeven met welke scriptingtalen en op welke wijze de applicatie ontwikkeld zal worden. Het technisch ontwerp is een handvat voor de technici die de applicatie gaan bouwen. In het ontwerp worden zaken beschreven als het conceptuele data- en klassenmodel, een entiteiten relatie diagram, flowcharts van de processen en een systeem analyse.

Interactie ontwerp
Gelijktijdig en in aansluiting op het functioneel ontwerp wordt het interactie ontwerp uitgewerkt. Het interactie ontwerp geeft gestalte aan de logische en functionele ordening van de gepresenteerde functionaliteit en resulteert in schermvoorbeelden. Een voorstel voor de "look & feel" of een reeds bestaande huisstijl wordt geïntegreerd in de schermvoorbeelden.

User interface ontwerp
In het user interface ontwerp wordt de uiteindelijke look & feel van de oplossing ontwikkeld. Dit kan zowel door Masc als door uw eigen designbureau uitgevoerd worden. In dit ontwerp zal de user interface van de uiteindelijke oplossing ontworpen worden. Hiervoor zullen van alle templates en functionele elementen designs gemaakt worden.

 

Referentie projecten
Enkele door ons reeds ontwikkelde projecten in opensource, web applicaties dus, zijn:

Foppen Advies
ERP en CRM applicatie op maat

Seafood Connection
Voorraad systeem - voorraad onderweg

Dekker Packaging | Antalis
Barcode generator
Online veiling

Marasoft
Toepassing Zeevaart
ERP - modulair

Qardia
Certificering & procesbeheer software