Managementsysteem Qardia

Qardia is een software programma waarin het handboek, de acties en registraties voor de certificeringen VCA, HKZ, ISO, etc. beheerd kunnen worden. Ook diverse andere registraties van b.v. ongevallen, controles of personeelsgegevens kunnen door middel van dynamische (zelf te ontwerpen) formulieren worden opgeslagen.


Qardia. Hart van uw organisatie.

In het pakket is de functionaliteit ingebouwd voor het zelf kunnen aanmaken van deze dynamische formulieren. Zo kunt u zelf nieuwe formulieren maken voor de registratie van feiten en gebeurtenissen die noodzakelijk of gewenst zijn voor certificeringen en proces beheer.

 

 

Het beheren van documenten is eenvoudig door u zelf uit te voeren. Maar ook voor uw advies bureau door gebruik te maken van het onderhoudsgedeelte van Qardia. Daarin kan het archief, beheer van gebruikers en documenten, aanmaken en wijzigen van formulieren geschieden.

 

Onderhoudsmodule Qardia

 

Een goed beheersbare omgeving voor uw certificeringen, certificaten, projectgegevens, en die eenvoudig deelt met collega's of partner bedrijven en uw adviseur.Bekijk ook de pagina:
www.qardia.nl
Contact

Meer informatie

VCA* en VCA**

De VCA, de Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers, vormt de meest gebruikte leidraad voor een managementsysteem gericht op veilig werken.

De Feiten
Om te voorkomen dat er ernstige ongelukken gebeuren in de petrochemie en de bouw is vanuit deze branches de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA) ontwikkeld. De VCA is in eerste instantie opgesteld voor aannemers die werkzaam zijn in de petrochemie. Het gebruik van VCA heeft in de loop der jaren een enorme vlucht genomen doordat diverse bedrijven de VCA zijn gaan hanteren als universeel veiligheidsbeheerssysteem ten behoeve van Veiligheid, Gezondheid en Milieu én de mogelijkheid van certificering door een externe, onafhankelijke deskundige. VCA kent twee niveau's:

  • VCA * is bedoeld voor ondernemingen met minder dan 35 werknemers, incl. inleners, die voornamelijk in onderaanneming werk verrichten.
  • VCA ** is bedoeld voor ondernemingen met 35 of meer werknemers en kleine bedrijven die optreden als hoofdaannemer. Naast de VCA* eisen, worden ook de veiligheidsstructuren binnen de onderneming zelf beoordeeld.
  • VCA Petrochemie is bedoeld voor ondernemingen die werkzaam zijn op lokaties van petrochemische opdrachtgevers
 

VCA-certificering voor éénmanszaken en ZZP´ers is in de norm expliciet uitgesloten. VCA-gecertificeerde bedrijven die deze partijen willen inzetten dienen aantoonbaar te kunnen maken dat zij voldoen aan bijlage C van de VCA-checklist. Bedrijven die gebruik maken van onderaannemers (met personeel) dienen aantoonbaar te maken dat deze voldoen aan bijlage B van de VCA-checklist.

De toekomst
Certificeren is één. Gecertificeerd blijven is een twee. Een certifikaat wordt verstrekt voor drie jaar.Jaarlijks vindt een controle plaats door de certificerende instelling. VCA verplicht u tot periodieke activiteiten welke u moet kunnen aantonen. Dat is de reden waarom wij altijd streven naar een zo ´zuiver´ mogelijk systeem, gebaseerd op voldoen aan de minimale eisen. Maar belangrijker: u zult merken dat uw organisatie bewuster wordt van de risico´s en de aansprakelijkheid. VCA werkt!